Rabobank de Kempen steunt Techniekportaal

Stichting Techniekportaal de Kempen is een project van het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). De stichting zet Techniekcoaches in om technisch onderwijs te ondersteunen en te verbeteren. Het doel daarvan is om uiteindelijk meer kinderen en jongeren te interesseren in een toekomst in de techniek. Rabobank de Kempen-Techniek coaches_2

René Coppens overhandigt cheque namens Rabobank

 Techniekcoaches helpen het onderwijs Stichting Techniekportaal de Kempen is twee jaar geleden opgericht door het KOP om gestructureerd aandacht te schenken aan het steeds groeiende tekort aan jong technisch personeel voor de Kempische industrie. Er kan veel in de Kempen, maar wie moet al dat moois straks gaan maken? Stichting Techniekportaal wil jongeren al vroeg enthousiasmeren voor de technieksector. "De activiteiten van het Techniekportaal beslaan drie terreinen", vertelt programmamanager Peter van der Aa. "Met name in het basisonderwijs willen we kinderen enthousiast maken voor techniek. Daar is techniek namelijk nog geen vast onderdeel van het vakkenpakket. Op de middelbare school willen we de keuze voor een technisch profiel op positieve wijze beïnvloeden. Tot slot willen we er ook voor zorgen dat er voldoende technische vervolgopleidingen in de buurt beschikbaar zijn." Techniekcoaches Om hier daadwerkelijk uitvoering aan te geven heeft de Stichting Techniekportaal het project Techniekcoaches. "Dit zijn allemaal vrijwilligers die ervaring hebben met techniek, doordat ze bijvoorbeeld vroeger zelf voor de klas hebben gestaan", legt Jan Thijs uit, eveneens programmamanager. Het zijn vrijwilligers, maar ook die kosten geld, bijvoorbeeld in opleiding en in onkosten die ze moeten maken. "Daarom hebben we het Rabo coöperatiefonds aangeschreven", gaat Thijs verder. "Verschillende commissieleden van de Rabobank De Kempen beoordelen de aanvragen en bepalen of het een initiatief is waar ze aan willen schenken. Daarom is hier vandaag een afvaardiging van de Rabobank om een cheque te overhandigen aan onze stichting." Overhandiging cheque Tijdens de jaarlijkse barbecue voor alle techniekcoaches kwam René Coppens namens Rabobank De Kempen de cheque overhandigen aan Frans Claassens. Hij is rector op het Rythovius College en bestuurslid van Techniekportaal en mocht namens de stichting de cheque in ontvangst nemen. "We willen de Rabobank enorm bedanken voor deze blijk van erkenning", zegt hij. "Onze techniekcoaches zijn flexibel inzetbaar, waardoor scholen zelf kunnen invullen hoe en wanneer zij ze willen inzetten. De belangstelling van scholen groeit en we hebben nog plaats voor nieuwe techniekcoaches." "Doordat wij een coöperatie zijn willen we via fondsen onze winstgelden in de samenleving inzetten", neemt Rabobank De Kempen-directeur René Coppens het woord. "Naast onze Rabobank Clubkas Campagne zoeken we naar andere mogelijkheden om dat te doen, met name initiatieven die een verschil maken in de basis: die economie, bedrijven of leefbaarheid willen verbeteren en versterken bijvoorbeeld. Stichting Techniekportaal staat als een huis." De stichting komt bij uitstek in aanmerking, en daarom is de cheque van € 22.000,- welbesteed en op de juiste plek.

Comments are closed