ANBI Gegevens

Naam:   Stichting Techniekportaal de Kempen. RSIN:  8517 62463 Postadres:  Postbus 190, 5530 AD Bladel Email:  info@hetkop.nl Doelstelling:  De stichting stelt zich ten doel de coördinatie van en de zorg voor de uitvoering van (onderwijsgerelateerde) projecten in met name de techniek, in­ opdracht van het bestuur van de te Bladel gevestigde stichting "Stichting­ Kempisch Ondernemers Platform (KOP)", met als doel om de­ arbeidsparticipatie  van werknemers in (technische) beroepen in de Brabantse­ Kempen te bevorderen en leerlingen te stimuleren tot daarop gerichte­ studiekeuzes, een en ander in de meest ruime zin des woords. Beleidsplan:  Beleidsplan-2016-2017 Bestuurders:  Zie organisatie Beloningsbeleid: De stichting werkt met vrijwilligers waarmee een vrijwilligers overeenkomst wordt afgesloten. De vrijwilliger krijgt geen beloning voor de door hem verrichte werkzaamheden. De organisatie vergoedt de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte kosten zoals reiskosten, VOG verklaring (indien nodig en indien er kosten aan verbonden zijn), kleinmaterialen en andere kosten. Zie voor meer details de vrijwilligersovereenkomst. Verslag uitgevoerde activiteiten:  In voorbereiding. Balans/Staat van baten en lasten:  Jaarrekening-2015

Comments are closed